Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 17/10/2019
1:00 pm - 2:00 pm

Location
Tŷ Pawb

Categories


FREE ENTRY

Also fantastic Wrexham Savers offer from No 22  – with Wrexham Savers Card.

Tea and Scone only £3.00

Mae Arddangosiad Cerddoriaeth Fyw wedi ei gynllunio i hyrwyddo talent lleol o bob arddull.

Pob dydd Iau, mae’r cyngherddau amser cinio am ddim yn cynnig ystod eang o gerddoriaeth, o’r llwyfan a’r sgrin a clasuron poblogaidd, hyd at gerddoriaeth werin a cherddoriaeth jas a blws.

Caiff y rhaglen ei gefnogi gan Gerddorfa Symffoni Wrecsam, Calon FM, The Music Place, Marchnadoedd Tŷ Pawb, yr Ardal Fwyd a’r Siopau.

Medi 19eg | Piano a Soddgrwth
Tim Stuart ac Ursula Byzdra

Medi 26ain | Piano
Sue Smith

Hydref 3ydd | Piano
Bruce Davies

Hydref 10fed | Piano
Carys Price

Hydref 17eg | Gitar a Clarinet
Ian Stopes a David Hopkins

Hydref 24ain
Corau Ysgol Gŵyl Gerdd Wrecsam

Hydref 31ain | Bagbibau
Shonagh Douglas

Tachwedd 7fed | Corawl
Cantorion Santes Fair

Tachwedd 14eg
Cyngerdd Y Ddyfrbont

Tachwedd 21ain | Canwr-Cyfansoddwr
Kate Heaton a Fanny Parker

Tachwedd 28ain | Offerynnwyr
Myfyrwyr Coleg Cerdd Brenhinol Y Gogledd

Rhagfyr 5ed | Offerynwyr
Myfyrwyr Moreton Hall

Rhagfyr 12fed | Piano
Chris Sims

Rhagfyr 19eg | Cyngerdd Arbennig i’r Nadolig
KC Valentine

//

Live Music Showcase is designed to promote local music talent from
across the genres.

Held every Thursday, these free to attend lunchtime concerts offer
a broad range of music ranging from the stage and screen and popular classics, through to folk music and music from the
jazz and blues arena.

Live Music Showcase at is supported by Wrexham Symphony Orchestra, Calon FM, The Music Place, the Tŷ Pawb Markets, Food Court and Shops.

September 19th | Piano and Cello
Tim Stuart and Ursula Byzdra

September 26th | Piano
Sue Smith

October 3rd | Piano
Bruce Davies

October 10th | Piano
Carys Price

October 17th | Guitar and Clarinet
Ian Stopes & David Hopkins

October 24th
Wrexham Music Festival School Choirs

October 31st | Bagpipes
Shonagh Douglas

November 7th | Choral
St. Margaret’s Singers

November 14th
The Aqueduct WHS Concert

November 21st | Singer-songwriter
Kate Heaton & Fanny Parker

November 28th | Instrumentalists
Royal Northern College of Music Students

December 5th | Instrumentalists
Moreton Hall Students

December 12th | Piano
Chris Sims

December 19th | A Christmas Special
KC Valentine