Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 29/09/2019 - 03/11/2019
10:00 am - 4:00 pm

Location
Tŷ Pawb

Categories


Arddangosfa o waith newydd gan yr artist Gareth Griffith, sydd wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru, yw Trelar // Trailer. Mae’r Lluniadau a’r paentiadau yn archwilio’r cysylltiadau rhwng lle ac amser ac yn cwestiynu materion cymdeithasol. Mae’r lleoedd yn cynnwys Lerpwl, lle bu’n astudio yn y 1960au, Jamaica, lle bu’n byw gyda’i deulu ifanc yn gynnar yn y saithdegau, a Mynydd Llandegai uwchben Cwm Ogwen lle mae wedi byw a gweithio am fwy na 40 mlynedd.

Yn ei wythdegfed flwyddyn mae’r artist dylanwadol hwn yn cyflwyno gwaith sy’n cyfeirio at brofiadau ar draws ei oes ac yn myfyrio ar y prosesau gweithgynhyrchu a ddefnyddir gan weithwyr ffatri yn y cwm a sut mae’r artist yn defnyddio’r un deunyddiau a phrosesau mewn gwahanol ffyrdd.

Mae hwn yn Brosiect Teithiol Oriel Davies hefyd yn cael ei ddangos yng Nghanolfan Gelf Aberystwyth, Oriel Myrddin ac Oriel Davies. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i gefnogi gan Culture Colony.

Trelar // Trailer is an exhibition of new work by artist Gareth Griffith, based in North Wales. The Constructions and paintings explore the connections between place and time and questions social issues. The places include Liverpool, where he studied in the 1960s, Jamaica, where lived with his young family in the early seventies, and Mynydd Llandegai above the Ogwen Valley where he has lived and worked for more than 40 years.

In his eightieth year this influential artist presents work that references experiences from across his lifetime and reflects on the manufacturing processes used by factory workers in the valley and how the artist uses the same materials and processes in different ways.

This is an Oriel Davies Touring Project also showing at Aberystwyth Arts Centre, Oriel Myrddin and Oriel Davies. The project is funded by The Arts Council of Wales and supported by Culture Colony.